Algemene voorwaarden

Ben Tiggelaar Shop Voorwaarden


Als u een bestelling plaatst bij Ben Tiggelaar Shop dan gelden de onderstaande leveringsvoorwaarden:

 

1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en afspraken
    tussen de besteller en Ben Tiggelaarshop.

b. Tyler Roland Press BV is eigenaar van Ben Tiggelaar Shop.
    Dit bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort
    onder nummer 32155612.

c. In deze voorwaarden bedoelen we met 'besteller': de rechtspersoon of de
    natuurlijke persoon die aan Ben Tiggelaar Shop de opdracht heeft gegeven
    om artikelen of diensten te leveren.

d. Let op: algemene (inkoop)voorwaarden van de besteller zijn op deze
    overeenkomsten niet van toepassing, behalve wanneer we schriftelijk
    uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen.

 

2. Levering


a. Ben Tiggelaar Shop heeft altijd het recht om bestellingen te weigeren


b. De door Ben Tiggelaar Shop vermelde levertijden zijn indicatief.
    Overschrijding ervan geeft de besteller geen recht op schadevergoeding.

c. Levering en facturering vindt alleen plaats in Nederland en België en
   alleen aan personen of bedrijven die in Nederland of België gevestigd zijn.

 

3. Prijzen en wijzigingen


a. Prijzen van artikelen van Ben Tiggelaar Shop zijn inclusief btw, tenzij
    anders is vermeld. Voor boeken geldt een btw-tarief van 6%.
    Voor cd's geldt een btw-tarief van 19%.

b. We behouden ons het recht voor om de prijzen van artikelen van
    Ben Tiggelaar Shop te wijzigen.

 

4. Betalen en eigendom

a. Betalingen kunnen alleen via iDEAL, Masercard, Visa, American Express en PayPal
    worden gedaan, alsmede op rekening bij bestellingen vanaf € 200 euro.

b. Mocht er ondanks deze betaalmethoden een vordering ontstaan
    van Ben Tiggelaar Shop op de besteller, dan heeft Ben Tiggelaar Shop
    het recht om na twee weken een rente in rekening te brengen van 1% per
    maand. Als Ben Tiggelaar Shop een vordering op de besteller aan anderen
    ter incasso moet overdragen, dan zijn alle kosten daarvan voor rekening
    van de besteller.

c. De door Ben Tiggelaar Shop geleverde artikelen blijven ons eigendom
    totdat alle vorderingen van Ben Tiggelaar Shop op de besteller volledig
    zijn voldaan.

 

5. Aansprakelijkheid

a. Bij de uitwisseling van gegevens via internet of langs andere wegen
    kunnen soms problemen optreden. Ben Tiggelaar Shop is niet
    aansprakelijk voor deze problemen of voor leverings- en andere
    problemen die hiervan het gevolg zijn.

b. Het risico met betrekking tot de artikelen gaat over van Ben Tiggelaar Shop
    op de besteller op het moment van levering.

 

6. Acceptatie en retouren

a. Indien de besteller een artikel om wat voor reden dan ook niet wil houden,
    dan heeft hij het recht om het binnen twee weken na levering terug te
    sturen aan Ben Tiggelaar Shop. Deze retouren worden alleen geaccepteerd
    als het artikel onbeschadigd is. De kosten voor de retourzending zijn voor
    rekening van de besteller.

b. Van de besteller wordt verwacht dat hij controleert of de geleverde artikelen
    aan de overeenkomst beantwoorden. Is er iets misgegaan dan dient hij Ben
    Tiggelaar Shop daarvan binnen twee weken op de hoogte te stellen. Na
    deze periode nemen we aan dat de besteller de artikelen accepteert.

c. Ben Tiggelaar Shop kan artikelen die niet beantwoorden aan de
    overeenkomst vervangen door nieuwe artikelen of het
    aankoopbedrag terugstorten.

 

7. Overmacht


    Als er sprake is van overmacht heeft Ben Tiggelaar Shop het recht om de
    afwikkeling van een bestelling eenzijdig uit te stellen of om de
    overeenkomst  geheel te ontbinden. Hierbij wordt de besteller schriftelijk op
    de hoogte gesteld en is Ben Tiggelaar Shop niet verplicht tot
    schadevergoeding.

 

8. Geschillen

    Op de overeenkomsten tussen Ben Tiggelaar Shop en besteller is alleen
    het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden
    uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

 
Waarom hier bestellen?
  • Betalen via iDEAL en creditcard
  • Betalen op rekening bij
  •     bestellingen vanaf € 200,-
  • Levering uit voorraad
  •  PDF-factuur per email
  • Verzendkosten € 1,95
  • Aantrekkelijke bulkkortingen