Het teamuitje is terug. Wat werkt?

Het teamuitje is terug. Wat werkt?

In veel bedrijven is het eerste teamuitje alweer gepland of zelfs geweest. De vraag is: helpt zoiets? Wat werkt eigenlijk bij teambuilding?

Eerst het belangrijkste: teambuilding heeft nut. Dat blijkt uit een meta-analyse van researchers van de Universiteit van Central Florida en het Amerikaanse Army Research Institute uit 2009. Data van 103 onderzoeken binnen ruim 1.500 teams werden hierbij opnieuw geanalyseerd.

Goed om te weten: teambuilding is iets anders dan teamtraining. Bij training gaat het om formeel bouwen aan kennis en vaardigheden. Teambuilding is het informeel ontwikkelen van de menskant van het werk. Daarvan heb je veel varianten: van samen uitvoeren van survivalopdrachten op een exotische locatie tot een avondje stappen met collega’s.

In hun meta-analyse keken de onderzoekers naar vier soorten uitkomsten: cognitieve resultaten (zoals kennis over goed samenwerken); affectieve (zoals onderling vertrouwen en tevredenheid over het team); procesuitkomsten (zoals praktisch samenwerken); en teamprestaties (zoals productiviteit).

Teambuilding-activiteiten bleken positief te werken voor alle vier. Vooral de affectieve en procesopbrengsten zijn hoog. Het effect op teamprestaties is iets minder groot. En het cognitieve effect is het kleinst.

Ook interessant: grotere teams (meer dan tien mensen) profiteren meer van teambuilding dan kleinere. Hoe zit dat? De onderzoekers denken dat grotere groepen vaak een lagere beginscore hebben op onderwerpen als vertrouwen en samenwerking. Er valt simpelweg meer te winnen.

Wat zijn de werkzame ingrediënten in teambuilding-activiteiten? De onderzoekers keken naar vier bouwstenen: rollen verhelderen (bijvoorbeeld: leren wat van je wordt verwacht); doelen stellen (bijvoorbeeld: samen plannen maken); relaties verbeteren (denk aan: beter leren praten met elkaar); problemen oplossen (bijvoorbeeld: elkaar helpen bij uitdagingen).

Conclusie: alle componenten zijn nuttig, maar doelen stellen en rolverduidelijking leveren de sterkste effecten op.

Mooi onderzoek. Maar wat kun je ermee? Een suggestie: je zou bij het volgende teamuitje verder kunnen kijken dan de vraag: wat lijkt ons leuk? Bespreek ook waar je samen het meest aan zou hebben. Kunnen de onderlinge relaties een oppepper gebruiken na langdurig thuiswerken? Gaat het om een nieuw team waar doelen stellen en heldere rollen belangrijk zijn? Stel zo een paar criteria op voor de keuze van een teamactiviteit.

Nu we het toch hebben over de criteria voor een goed uitje: teambuilding-activiteiten werken het beste wanneer deelname vrijwillig is, volgens recent onderzoek van de Universiteit van Sydney; informele communicatie tussen teamleden, bijvoorbeeld tijdens pauzes, heeft belangrijke impact op teamresultaten, leert MIT-onderzoek.

En wat vinden medewerkers er zelf eigenlijk van? Softwarebedrijf Nulab ondervroeg in 2019 duizend werkenden. Medewerkers hebben vooral een hekel aan persoonlijkheidstesten, workshops en ice-breaker-vragen waarbij je jezelf moet blootgeven. Wat scoort dan wél? Samen vrijwilligerswerk doen, borrelen, eten, sporten en op excursie. Ten slotte: ruim 60 procent van de ondervraagden zegt dat teambuilding-activiteiten bij hen tot enige stress leiden. Toch zeiden ze het fijn te vinden dat er dingen worden georganiseerd. Liefst vaker dan eens per jaar.

 

Ben Tiggelaar
(verschenen als column in NRC)

 

Delen

Bekijk alle columns >