Hoe voorkom je demotivatie door thuiswerken?

Hoe voorkom je demotivatie door thuiswerken?

De komende weken gaan we weer aan het werk. Voor de meesten van ons betekent dit: terug naar de keukentafel of het thuiskantoor. Inmiddels weten we wel een beetje hoe we thuis ons werk gedaan krijgen. Maar waar we minder blij van worden, is het gemis aan echt contact. Hoe werkt dat? En wat doe je eraan?

Qualtrics, een Amerikaans bedrijf dat wereldwijd onderzoek doet naar de motivatie van medewerkers, stelde in april al een scherpe daling vast in de geestelijke gezondheid van mensen die door de coronacrisis verplicht thuiswerken. Naast factoren als angst om je baan te verliezen, speelden gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie daarbij een belangrijke rol.

Motivatieonderzoekers Lindsay McGregor en Neel Doshi stellen op basis van studies van voor de coronacrisis dat thuiswerken in het algemeen tot verminderde werkmotivatie leidt. Die motivatie wordt nog eens verder verzwakt wanneer we geen keuze hebben, maar verplicht zijn vanuit huis te werken. McGregor en Doshi wijzen vooral op het missen van sociale ervaringen, zoals samen met collega’s problemen oplossen en zien hoe jouw werk een positieve impact heeft op anderen.

Meer fundamenteel onderzoek, onder meer van de psychologen Roy Baumeister en Mark Leary, laat zien dat sociale interactie essentieel voor ons welzijn is. Mensen hebben een sterke, aangeboren behoefte aan verbondenheid. We koesteren een diep verlangen naar plezierige sociale interacties en goede relaties. Wanneer we in een bepaalde context, zoals de werkomgeving, sociaal niet aan onze trekken komen, heeft dit sterke negatieve effecten op ons welbevinden binnen die context.

Boeiende bevindingen. Maar wat betekent dit nu we weer aan het werk gaan? Ik zou zeggen: maak niet alleen een plan voor hoe je het werk dit najaar gedaan krijgt, maar stel samen met je collega’s ook een plan op voor de sociale kant van het werk. De eerder genoemde McGregor en Doshi adviseren onder meer om een eenvoudig weekritme in te voeren. Dat ziet er zo uit.

Maandag. Overleg met je team over de volgende vijf vragen. 1. Wat hebben we vorige week gedaan en wat hebben we daarvan geleerd? 2. Wat gaan we deze week doen en wie doet wat? 3. Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? 4. Wat kunnen we deze week uitproberen om ons werk te verbeteren? 5. Welke kleine experimenten gaan we hiervoor doen en wie doet wat?

Dinsdag tot en met donderdag. Spreek als teamleider een op een met al je teamleden. Vraag hoe het met ze gaat en geef ze uitdagingen. Organiseer ook kleinschalige meetings tussen teamleden onderling.

Vrijdag. Kijk samen terug op het werk van de afgelopen week. Wat is de opbrengst van de experimenten die we hebben gedaan? Bespreek ook: welke dingen gaven ons energie in de afgelopen week?

Een belangrijk ingrediënt in deze aanpak, zeggen McGregor en Doshi, is dat je samen leert. In plaats van meer regels in te voeren, om thuiswerkers in het gareel te houden, moet je mensen juist uitdagen samen nieuwe dingen uit te proberen. Dat is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van het werk, maar juist ook voor het werkgeluk en de motivatie van jezelf en je collega’s.

Ben Tiggelaar
(verschenen als column in NRC)

Delen

Bekijk alle columns >