Hoe weet je of het goed gaat met je bedrijf (nu iedereen thuiswerkt)?

Hoe weet je of het goed gaat met je bedrijf (nu iedereen thuiswerkt)?

Ondernemers en managers baseren zich in hun werk niet slechts op harde cijfers. Ze houden ook, misschien wel het meest, van ‘zachte’ informatie. De meeste leidinggevenden liepen tot een jaar geleden graag een rondje door het bedrijf, maakten her en der een praatje en probeerden zo aan te voelen of alles goed ging.  Met de mensen, met de klanten, met het bedrijf…

Maar wat doe je nu iedereen thuiswerkt? Hoe voel je online aan of het goed gaat? Drie adviezen.

Vertrouwen. Ook na een jaar online communiceren blijft het vreemd. Of je nu Zoom, Webex of Teams gebruikt, het is onmogelijk om elkaar echt, recht in de ogen te kijken. Wanneer iemand mij tijdens een videogesprek toch aanstaart, weet ik dat hij zijn blik niet op mij richt, maar op de camera.

Een consequentie van online communiceren is dat je minder goed kunt beoordelen hoe het gaat met je collega’s en met hun werk. De eerste vraag is dan: vertrouw ik de mensen met wie ik werk? Geloof ik dat ze het doel van hun werk belangrijk vinden? Weet ik dat ze over de capaciteiten beschikken om hun werk goed te doen?

In een tijd waarin je niet kunt vertrouwen op je persoonlijke waarnemingen en je intuïtieve indrukken, zul je meer moeten vertrouwen op de mensen om je heen.

Openheid. Nu je minder impliciete signalen opvangt, zul je moeten vragen om meer expliciete informatie. Dat vergt meer dan een algemene mededeling als: je kunt me altijd mailen.

Een belangrijke vraag is: ga je zelf voorop? Als je bijvoorbeeld vindt dat zaken als eenzaamheid en vermoeidheid bespreekbaar moeten zijn in deze thuiswerktijd, vertel je er dan zelf ook over? Durf je het gesprek over moeilijke onderwerpen te openen?

Ook belangrijk: creëer je voldoende gelegenheid voor medewerkers om even informeel, online, bij je binnen te lopen? Sommige leidinggevenden houden een paar keer per week digitaal spreekuur: een online vergadering waar iedereen vrij kan in- en uitlopen en zijn verhaal kan delen.

De kunst is om de drempel voor eerlijke, open communicatie zo laag mogelijk te maken.

Frequentie. In een onvoorspelbare, onbeheersbare periode zul je vaker moeten polsen hoe het gaat. De jaarlijkse medewerkerstevredenheidsenquête en de driemaandelijkse financiële resultaten zijn volstrekt onvoldoende. Je moet eerder denken aan wekelijkse en dagelijkse peilingen.

Samen de werkweek beginnen op maandagochtend; tussendoor in een-op-een gesprekken kijken hoe het gaat met je collega’s en met klanten; en samen met je team weer afsluiten op vrijdag. En dan niet om te micromanagen. Maar om te luisteren, om te leren en om snel te kunnen bijsturen waar dat nodig is.

De vraag is: staat er elke dag iets in de agenda waarmee je infomatie vergaart over hoe het gaat in en rond je bedrijf?

Niemand verwacht dat we ‘straks’ weer met z’n allen vijf dagen per week op kantoor zitten. Daarom is het goed om kritisch te kijken naar je oude methodes van waarnemen en interpreteren. Zijn die nog relevant? Of is het tijd om te werken aan nieuwe manieren om je vinger aan de pols van de organisatie te houden?

Ben Tiggelaar
(verschenen als column in NRC)

Delen

Bekijk alle columns >