Management is echt geen flauwekul

Management is echt geen flauwekul

Het management in Nederland is best oké, maar zou nog een stuk beter kunnen. Alleen moeten we daarvoor misschien eerst weer leren om management serieus te nemen.

Deze week presenteerden de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en RaboResearch in Economische en Statistische Berichten de resultaten van een groot onderzoek naar ‘de kwaliteit van managementpraktijken’ in Nederland. Ruim 450 bedrijven in de industrie met 50 tot 5.000 medewerkers werden doorgelicht volgens een internationale methode. Daardoor weten we nu hoe ons management scoort in vergelijking met de rest van de wereld (voor zover onderzocht). Kort samengevat: we doen het in Nederland beter dan Engeland en Frankrijk, maar slechter dan Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten. Al met al kwamen we in de ranglijst op een zesde plaats.

Hoe bepaal je de kwaliteit van management eigenlijk? Kort samengevat gaat het om vier terreinen.

1. Interne organisatie:
zijn de processen slim ingericht, wordt er gestreefd naar zo weinig mogelijk verspilling?

2. Doelen stellen:
zijn de doelen van het bedrijf voor de lange termijn helder? Worden ze ook vertaald naar de korte termijn en naar de praktijk op de werkvloer?

3. Monitoring:
worden de voortgang en de kwaliteit van het werk systematisch bijgehouden? En worden deze resultaten gedeeld in het bedrijf?

4. Personeelsmanagement:
worden goede prestaties beloond en doet het bedrijf zijn best om goed personeel vast te houden?

Deze indicatoren van goed management werden gekozen door drie Amerikaanse onderzoekers, Nicholas Bloom, Raffaella Sadun en John van Reenen, respectievelijk verbonden aan Stanford, Harvard en MIT. Hun ‘world management survey’ wordt inmiddels in 35 landen gebruikt. (Leuk: op hun site worldmanagementsurvey.org kun je kijken hoe jouw organisatie presteert in vergelijking met onderzochte bedrijven.) Het blijkt dat bedrijven die goed scoren op de vier criteria, meer omzet en winst per medewerker behalen. Ook groeien ze sneller en gaan ze minder snel failliet.

Zo’n onderzoek roept natuurlijk ook vragen op. Bijvoorbeeld: ligt de nadruk in het onderzoek niet eenzijdig op geld als maatstaf voor succes? Daarom even gebeld met Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en verandering, die vanuit de RUG meewerkte aan het onderzoek.

Stoker: „Het onderzoek heeft misschien een wat Angelsaksische manier van kijken. Maar dezelfde vragenlijst is ook gebruikt voor sectoren als zorg en onderwijs. En ook daar blijkt: beter management hangt samen met betere resultaten. Bijvoorbeeld op het gebied van studieresultaten.”

Bewijst dit dat beter management tot betere resultaten leidt? Stoker: „Dit specifieke onderzoek meet wel samenhang, maar geen oorzakelijk verband. Maar in andere studies, waarbij werd geëxperimenteerd met verschillende aanpakken in bedrijven, is wel aangetoond dat beter management tot betere prestaties leidt.”

Wat leer ik ervan? Management is als onderwerp misschien niet zo populair de laatste jaren. Maar dit onderzoek laat zien dat het echt uitmaakt hoe je je bedrijf runt. Wanneer Nederlanders hun managementmethodes net zo goed op orde zouden hebben als de Duitsers of de Zweden, dan zou dat bijvoorbeeld gemiddeld tot 4 procent meer omzet en 7 procent meer winst kunnen leiden.

Stoker: „Het is een beetje mode geworden om te roepen dat managen flauwekul is. Maar dit onderzoek laat zien dat het echt uitmaakt dat je je bedrijf goed organiseert en goed met je mensen omgaat. Management is een vak, daar kun je in investeren en dat heeft zin.”

Ben Tiggelaar
(verschenen als column in NRC)

Delen

Bekijk alle columns >